Betingelser og Vilkår

Generelt

Wellnessdeal.dk ejes af Wellnessdeal ApS
(Tordenskjoldsgade 17, 3. sal, 1055 København K, CVR: 33785925)

På wellnessdeal.dk kan du som kunde købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra vores mange samarbejdspartnere. Det er samarbejdspartneren, og ikke wellnessdeal.dk, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. 
Du skal være mindst 18 år for at købe værdibeviser på wellnessdeal.dk. Ved bestilling af værdibeviser på wellnessdeal.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover. 
Ved køb af et værdibevis via wellnessdeal.dk accepterer du disse generelle betingelser og vilkår.

Retningslinier for brug

Ved at bruge eller besøge Wellnessdeal.dk accepterer du samtidig Wellnessdeal.dks retningslinjer for brug. Wellnessdeal ApS forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke respekteres, kan Wellnessdeal ApS vælge at ekskludere dig fra Wellnessdeal.dk og/eller anmelde misbruget.

Begrænset brug

Når du besøger eller bruger Wellnessdeal.dk indvilliger du samtidig i, at dette kun er til eget brug. Uden særlig tilladelse fra Wellnessdeal ApS har du ikke ret til at distribuere, ændre, publicere eller bruge hele eller dele af den information indeholdt på Wellnessdeal.dk. Det er heller ikke tilladt at publicere links til Wellnessdeal.dk uden særlig tilladelse. Adgang til vores hjemmeside og forstyrrelse af dets funktioner Brug af redskaber til at overvåge eller forstyrre hjemmesiden er forbudt. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, publicere eller anvende hele eller dele af informationen på Wellnessdeal.dk uden særlig tilladelse. Du indvilliger i, at Wellnessdeal ApS kan ekskludere dig fra sin hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du misbruger eller på anden vis på bryder vore retningslinjer for brug. Ved evt. misbrug anmelder Wellnessdeal ApS forholdet til politiet og vil om nødvendigt tage retslige skridt for at få kompensation for eventuelt økonomisk tab og/eller skade.

Bestilling af værdibeviser / Køb af dagens Wellness Deal

1. Værdibeviser bestilles online via www.wellnessdeal.dk. 
2. Ved bestilling angives fulde navn, e-mailadresse og kontooplysninger. 
3. Kort efter bestillingen modtages pr. e-mail en voucher med unikt referencenummer. referencenummeret skal bruges ved korrespondance med Wellnessdeal ApS.
4. Betalingen sker i det øjeblik du bekræfter dit køb i ePay betalingsvindue og hvis minimum antallet af købere er opnået. Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, kommer der ikke noget salg i stand af værdibeviset, og der sker heller ingen debitering. 
5. Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes wellnessdeal.dk at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand. 
6. Når købet er gennemført vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto. 
7. Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner indenfor oplyste gyldighedsperiode, der fremgår under "DET MED SMÅT".

Priser

Wellnessdeal ApS fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Betaling

Du kan benytte Dankort og e-Dankort. Der tillægges gebyr ved kreditkortbetaling. (standart gebyr fra PBS, se mere hos PBS for gebyrregler)

Indløsning af værdibeviser hos Wellnessdeal ApS samarbejdspartnere

Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på værdibeviset, og fremgår ligeledes under "DET MED SMÅT" på den aktive deal på wellnessdeal.dk, inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. På alle værdibeviser fremgår det ligeledes hvor længe værdibeviset er gyldigt.

Efter fortrydelsesretten og efter en angivet udløbsdato på værdibeviset har du ikke ret til at få tilbagebetalt pengene (hverken fra Wellnessdeal ApS eller samarbejdspartneren) men kan fortsat bruge værdibeviset som betalingsmiddels hos samarbejdspartneren, såfremt samarbejdspartneren selv indvilliger i dette efter aftale med dig.

Efter udløb af indløsningsfristen/udløbsdatoen kan du indtil forældelsesfristen (3 år) fortsat købe ydelser hos samarbejdspartneren, men kan ikke kræve ydelsen til den i Wellnessdeals tilbud tilbudte pris. Værdibeviset mister ikke sin værdi, idet værdibevisets anførte værdi kan anvendes hos samarbejdspartneren som gyldigt betalingsmiddel, bemærk dog at hvis du fortsat ønsker at erhverve den Wellnessdeal ApS's tilbud viste ydelse, må du påregne selv at skulle betale eventuel difference/merpris for ydelsen hos samarbejdspartneren.

Hvert værdibevis er forsynet med et unikt referencenummer. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Wellnessdeal ApS sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

Fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag du modtager værdibeviset på e-mail. Du har dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a. Du skal inden fristens udløb sende værdibeviset retur til os på adressen: Wellnessdeal ApS, Tordenskjoldsgade 17, 3. sal, 1055 København K. Mærk kuverten:´Retur'. Du betaler selv returportoen. Husk at vedlægge oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet. Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil Wellnessdeal ApS hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset. Vi tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med. Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos Wellnessdeal ApS samarbejdspartnere.

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Wellnessdeal ApS fraskriver sig som udgangspunkt ansvaret for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset og beder til en hver tid kortholderen kontakte leverandøren (samarbejdspartneren) af produktet, såfremt problemer eller udfordringer opstår. Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leverer samarbejdspartnerne i eget navn og for egen regning, hvorfor Wellnessdeal ApS ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Wellnessdeal ApS har ingen forpligtelse til at udbetale nogen erstatning for det eventuelle tab, som du måtte lide som følge af (1) at værdibeviset ikke er blevet indløst hos samarbejdspartneren indenfor den oplyste gyldighedsperiode, (2) at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger, (3) samarbejdspartnerens konkurs, er under betalingsstandsning, tvangsakkord eller rekonstruktion, (4) andre forhold, som berører den tjenesteydelse eller vare, som værdibeviset vedrører. Hvis værdibeviset ikke er blevet indløst hos samarbejdspartneren inden gyldighedsperioden er udløbet, kan du få udbetalt værdien på beviset mod et gebyr på svarende til 70% af værdien på beviset.

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod samarbejdspartneren. Wellnessdeal ApS tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.wellnessdeal.dk.

Vi bestræber os på, at wellnessdeal.dk er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri.

Wellnessdeal ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af wellnessdeal.dk, såsom skader på dit computer-system eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m.

Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Wellnessdeal ApS er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts. Wellnessdeal ApS forbeholder sig ret til at slette oplysninger, som er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, som efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder de Generelle Vilkår eller gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Når du køber et værdibevis på og/eller tilmelder dig wellnessdeal.dk, registrerer vi de oplysninger, du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige. Wellnessdeal ApS er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere som har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Wellnessdeal ApS, skal du rette henvendelse til Wellnessdeal ApS på support@wellnessdeal.dk eller telefon +45 2728 4248. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Wellnessdeal.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf, inden for gyldighedsperioden på værdibeviset, vil Wellnessdeal ApS hjælpe med at finde en løsning. Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på support@wellnessdeal.dk eller på tlf.: +45 2728 4248.

Ændring af betingelser

Wellnessdeal ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser og vilkår. De gældende betingelser og vilkår vil altid fremgå på wellnessdeal.dk.

Lovvalg og tvister

Køb via wellnessdeal.dk, der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Wellnessdeal ApS, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Virksomhedsinformation

Wellnessdeal ApS 
CVR nr. 33785925 
Tordenskjoldsgade 17, 3. sal 
1055 København K